Monday, December 12, 2016

Be om ursäkt för 10 år i bostadskön, moderater!

Ledande moderater har den senaste tiden radat upp sig för att be om ursäkt för den tidigare flyktingpolitiken och ta avstånd från Fredrik Reinfeldts "öppna era hjärtan"-tal sommaren 2014. Kappvändandet är så klart ett desperat försök att vinna tillbaka väljare som flytt till Sverigedemokraterna, snarare än ett genuint utslag av självkritik. Men utan att våga hoppas alltför mycket så tänkte jag ta tillfället i akt att uppmana moderaterna att be om ursäkt för annat som de ställt till med under sin tid vid makten. Ett område där de kommit ruskigt lindrigt undan och där en rejäl ursäkt faktiskt kan vara på sin plats är bostadspolitiken.

De flesta är idag överens om att det råder svår bostadsbrist på allt fler platser i Sverige. Boverket menar att det behövs byggas 700 000 bostäder de närmaste tio åren för att komma ikapp och möta framtida behov. Särskilt i Stockholmsregionen är situationen akut för den som inte kan eller vill punga ut flera miljoner och skuldsätta sig för livet för att få tag i en bostadsrätt. Den genomsnittliga väntetiden för en hyresrätt i via Stockholms stads bostadsförmedling var förra året nästan 10 år, och kötiden har i flera år ökat stadigt.

En del tycker kanske att det är orättvist att skylla på Moderaterna för att bostadsbyggandet under lång tid varit lågt. Men låt oss titta på två diagram som säger en hel del. Först genomsnittliga kötider till en hyreslägenhet i Stockholms innerstad respektive ytterförort:


Det slående är så klart att kötiderna faktiskt var relativt konstanta eller till och med minskade fram till ungefär 2005-2006, då trenden tydligt vände uppåt, och att det för så sent som tio år sedan gick att få en hyresrätt i en ytterförort efter några få år i kön. Det är naturligtvis problematiskt att behöva vänta i 4 år också - men det är ändå en dramatisk skillnad mot idag.

Det andra diagrammet av intresse är antalet förmedlade hyresrätter i Stockholms stad, här uppdelat på nyproduktion och befintligt bestånd:


Flera saker är värt att notera här:
1. Att kötiderna minskade under några år i början av 2000-talet sammanfaller med att antalet förmedlade lägenheter ökade.
2. Att antalet förmedlade lägenheter ökade snabbt under några år sammanfaller med att den S-ledda regeringen år 2002 införde en stopplag för ombildningar i allmännyttan, som gjorde det mindre intressant att hålla på ett hyreskontrakt i väntan på en ytterst lönsam ombildning till bostadsrätt.
3. Stopplagen hävdes av den borgerliga regeringen 2007, och sedan dess pekar kurvorna stadigt nedåt. År 2015, återigen efter att den nya majoriteten i Stockholms stad stoppat ombildningar i allmännyttan, ökade antalet förmedlade lägenheter i befintligt bestånd något för första gången sedan 2009.

Även om växande brist på hyresrätter och stigande priser på bostadsmarknaden också leder till svart handel med hyreskontrakt och fler direktförmedlingar som inte går via bostadskön, så finns den viktigaste orsaken till att färre lägenheter förmedlas och kötiderna ökat på annat håll: nästan var fjärde hyresrätt i Stockholm har försvunnit sedan början av 90-talet, varav den absoluta merparten de flesta till följd av 2000-talets omfattande ombildningar. Mellan år 2000 och 2015 byggdes drygt 20 000 hyresrätter i Stockholms kommun, medan nästan 90 000 ombildades till bostadsrätter.

Såväl borgerliga partier som socialdemokraterna bär ansvaret för att det sedan början av 90-talet byggs väldigt få hyresrätter i Sverige. Men under 2006 och 2014 styrde en borgerlig majoritet såväl Stockholms stad som hela riket. Det var en gyllene chans att se till att byggande faktiskt ökade och säkra tillgången till hyresrätter. Men stockholmspolitikernas stora projekt under den här perioden handlade inte om att bygga bostäder, utan om att sälja ut dem i rasande takt. Priset betalar vi idag.

Därför borde Moderaterna och deras systerpartier be om ursäkt – till alla som idag tvingas vänta 10 år eller mycket mer för en hyresrätt.

---

Sagt om min bok Kasinolandet - bostadsbubblan och den nya svenska modellen: 

"Björklund presenterar en välskriven och sammanhållen berättelse om hur Sverige riskerar hamna i en finanskris.” – Aftonbladet.

"Per Björklund ... skriver lättfattligt, pedagogiskt och spännande om hur svenskarna blev ett av världens mest skuldsatta folk" - BTJ-häftet nr 12, 2017

Köp på BokusAdlibris, eller direkt från förlaget!

No comments:

Post a Comment