Thursday, January 24, 2019

Byggjätten har osålda bostäder motsvarande 3,5 års försäljning

Trots allt prat om "återhämtning" och "stabilisering" är det fortsatt skakigt på bostadsmarknaden. Som jag och många andra varnat för kommer det stora utbudet av nyproducerade och alltför dyra bostadsrätter fortsätta skapa oro.

Idag var Bonava först ut av de stora bostadsbyggarna att lämna sin rapport för det fjärde kvartalet 2018, och den pekar på fortsatt trög försäljning. Under oktober-december såldes bara 74 bostadsrätter i hela landet, vilket är ca 15% färre än samma period 2018 då marknadens redan tvärnitat. Helåret 2018 visade en minskad försäljning med 63 procent jämfört med 2017 medan antalet byggstarter minskade med hela 73 procent – en fingervisning om hur snabbt bostadsbyggandet nu bromsar in, även om det totala byggandet inte minskar så pass mycket.

Mest uppseendeväckande är ändå att Bonava vid årsskiftet hade ca 1300 bostäder för konsumenter i pågående produktion varav bara 39 procent var sålda, vilket är en extremt låg siffra. Om man fortsätter sälja i samma takt som det senaste året (233 bostäder/år) skulle det med andra ord ta 3,5 år bara att bli av med de bostäder som redan påbörjats.

Fortsatta reor är med andra ord att vänta, som i Brf Lugnet i Hammarby Sjöstad där Bonava nyligen sänkte priset på vissa lägenheter med över en miljon. Det vore också väldigt förvånande om byggföretagens priskrig och reakampanjer inte smittar av sig på den övriga bostadsmarknaden där till och med SEB:s ekonomer nu förutspår nya prisfall under 2019.

---


"Björklund presenterar en välskriven och sammanhållen berättelse om hur Sverige riskerar hamna i en finanskris.” – Aftonbladet.

"Per Björklund ... skriver lättfattligt, pedagogiskt och spännande om hur svenskarna blev ett av världens mest skuldsatta folk" - BTJ-häftet nr 12, 2017

Köp på BokusAdlibris eller direkt från förlaget