Friday, March 9, 2018

Kraftig minskning av säljstartade bostadsprojekt i Stockholmsregionen

Att byggstarter och bygglov minskat kraftigt i Stockholms län och inte minst i Stockholms stad vet vi redan. Antalet säljstarter ger dock en ännu tydligare indikation på hur bostadsbyggandet kommer att utveckla sig på lite längre sikt. Och det mesta tyder på en rejäl tvärnit, som jag skrev redan i oktober

Det bör inte komma som en överraskning för någon vid det här laget, men månadens sammanställning från Svensk Nyproduktion visar att antalet säljstartade nya bostadsprojekt förblir lågt jämfört med de två senaste åren. I diagrammet nedan från Svensk Nyproduktion har jag jag ritat in de tre första månaderna år 2018:


Jämför man första kvartalet 2018 med samma period de två föregående åren ser det ut ungefär så här: 

Det är dessutom troligt att antalet säljstarter kommer att förbli lågt eller rentav minska, eftersom flera av de projekt som startats i år är sådana som varit planerade sedan länge. En del skulle ha säljstartats redan i höstas, ett par har rentav säljstartats en gång och floppat och lanseras nu på nytt. Samtidigt är det troligt att projekt där man inte kommit lika långt i planerna läggs på is på obestämd tid, så länge marknaden inte "tinar upp".

Även Boverket konstaterade nyligen att byggandet "planade ut" under slutet av 2017, trots att vi egentligen behöver bygga ännu mer. Förra årets ca 67.000 påbörjade bostäder (inklusive nya bostäder genom om- och tillbyggnad) ska jämföras med behovet på 80.000 om året, och nu minskar alltså istället byggandet.

Vad tänker våra makthavare göra?

Ps. Min bok Kasinolandet finns på Bokrean i år. Beställ via någon av länkarna nedan.
---


"Björklund presenterar en välskriven och sammanhållen berättelse om hur Sverige riskerar hamna i en finanskris.” – Aftonbladet.

"Per Björklund ... skriver lättfattligt, pedagogiskt och spännande om hur svenskarna blev ett av världens mest skuldsatta folk" - BTJ-häftet nr 12, 2017

Köp på BokusAdlibris, eller direkt från förlaget
No comments:

Post a Comment