Monday, January 15, 2018

Växande utbud ger fortsatt oro på Stockholms bostadsmarknad

Efter höstens kraftiga prisfall på bostäder har det nya året inletts med optimism. Experter talar om en stabilisering av bostadspriserna och mäklare vittnar om en "rivstart" på bostadsmarknaden med välbesökta visningar under årets första veckor. De glada tonerna i rapporteringen har också fått flera bostadsutvecklare att stiga på börsen de senaste veckorna. Men finns det fog för optimismen?

Det vore inte konstigt om priserna steg något i januari, inte minst av det enkla skälet att de mest attraktiva objekten säljs snabbast medan försäljningen av motsvarande lägenheter i något sämre skick eller i sämre lägen drar ut på tiden, vilket påverkar statistiken på kort sikt. Dessutom kan det nya amorteringskravet som börjar gälla från 1 mars ge tillfälliga effekter om många vill passa på att köpa innan dess.

Men mycket talar också för att höstens dynamik på bostadsmarknaden kommer att fortsätta, inte minst vad gäller det extremt höga utbudet. Grafen nedan visar utbudet av bostadsrätter i Stor-Stockholm, uppdelat på Stockholms kommun och övriga länet, vecka för vecka från början av september:


Grafen visar två intressanta förhållanden:

För det första att våren inletts med ett större utbud än hösten, när det vanliga mönstret brukar vara tvärtom. Utbudet just nu är alltså betydligt större än i början av september - och redan då talades det om rekordstort utbud. Att utbudet fortsätter öka under 2018 är naturligt med tanke på att det kommer att färdigställas betydligt fler nya bostäder i år än förra året, vilket innebär att fler som redan köpt nyproduktion kommer att vilja sälja sin gamla bostad. Samtidigt kommer fler och fler osålda lägenheter i nyproduktion komma ut på marknaden i takt med att projekt färdigställs.

För det andra är utbudet i övriga länet nu större än utbudet i Stockholms kommun, vilket också bryter mot mönstret från hösten. Utbudet i övriga länet är redan större än under den högsta noteringen under hösten. En förklaring som ligger nära till hands är den snabba ökningen av bostadsbyggandet som nu börjar ge resultat. Många kommuner har storslagna planer för helt nya stadsdelar med tusentals bostäder som ska växa fram på kort tid. Samtidigt har de höga priserna lockat en uppsjö av byggherrar och nya aktörer att ge sig in på marknader som för några år sedan knappt betraktades som tillräckligt lönsamma att bygga på.

Totalt har kommunerna i länet planerat för 50 000 bostäder de närmaste två åren. Samtidigt noterade Booli i slutet av förra året att utbudet av nyproducerade bostäder redan nu är större än utbudet av befintliga bostäder i 18 kommuner i landet, varav ungefär hälften ligger i Stockholms län, t.ex. Järfälla, Nacka, Sundbyberg, Täby, Haninge. Det är en dramatisk förändring som kan få stora konsekvenser för bostadsmarknaden lokalt – vilket så klart påverkar hela Stor-Stockholms bostadsmarknad.

Om fokus under hösten låg mycket på Stockholms innerstad och marknaden för lyxlägenheter så talar mycket för att den omtalade "oron på bostadsmarknaden" under 2018 kommer att fortsätta och på allvar sprida sig till fler marknader. I flera av Stockholms kranskommuner och vissa andra orter runt om i landet där det byggts extremt mycket kan konsekvenserna bli mycket stora. Här är fallhöjden också hög med tanke på att priserna generellt ökat ännu snabbare i övriga landet än i Stockholms innerstad de senaste åren.

Det skulle alltså inte förvåna mig det minsta om utvecklingen under våren liknar höstens: Optimism och kanske rentav svagt stigande priser till en början, följt av en snabbt svalnande marknad i takt med att antalet osålda lägenheter ökar och köparna blir mer avvaktande samtidigt som bostadsutvecklarna presenterar sina rapporter och de svarta rubrikerna återvänder. 2018 kan mycket väl bli bostadskraschens år.

---


"Björklund presenterar en välskriven och sammanhållen berättelse om hur Sverige riskerar hamna i en finanskris.” – Aftonbladet.

"Per Björklund ... skriver lättfattligt, pedagogiskt och spännande om hur svenskarna blev ett av världens mest skuldsatta folk" - BTJ-häftet nr 12, 2017


Köp på BokusAdlibris, eller direkt från förlaget.

1 comment: