Thursday, February 23, 2017

Skräckpropaganda om vinstförbud och ideella friskolor?


Häromveckan läste jag i lokaltidningen om friskolan Filosofiska här i Skarpnäck, vars styrelse oroade sig för att Reepalu-utredningens förslag om vinsttak helt skulle "slå undan benen" på verksamheten. Detta trots att den drivs i ett ideellt aktiebolag med vinstutdelningsbegränsning.

Anledningen till styrelsens oro är att förslaget om ett vinsttak på 7% skulle göra det omöjligt att bygga upp en buffert för år med sämre ekonomi. Men som SVT visade i en viktig granskning igår så stämmer det här inte helt och hållet. Reepalu-utredningen tar uttryckligen upp företags behov av att ha en buffert eller att gå med större vinst ett år för att kompensera för förluster under en uppstartsperiod. I utredningen står det:
"För att bl.a. underlätta för nyföretagande och för privata aktörer att kunna klara år med sämre resultat, föreslås att det ska vara möjligt att kompensera för negativa rörelseresultat samt dålig lönsamhet som uppkommit under de tre föregående räkenskapsåren. Syftet är bl.a. att underlätta för nya aktörer att ta sig in på marknaden. Vid start av verksamhet kan verksamheten ofta drivas med låga eller negativa rörelseresultat de första åren. Förslaget innebär att nya aktörer kan få kompensation för förluster eller låga vinster som görs inledningsvis. Det innebär också att företagen bör ha bättre förmåga att hantera tillfälliga perioder av sämre lönsamhet då ägaren kan hämta hem sådana underskott i framtiden. Utredningen föreslår vidare att tillfälliga övervinster ska vara tillåtna om det finns särskilda skäl. Detta i syfte att parera för oförutsedda händelser eller felbudgetering som kan uppstå. Sådana övervinster ska dock återföras i verksamheten påföljande räkenskapsår." 
Vinsttaket på 7% gäller alltså inte varje enskilt verksamhetsår, utan ska ses som en begränsning över en period. Att det inte skulle vara möjligt för en verksamhet utan vinstutdelning att bygga upp en buffert är alltså helt felaktigt. Antingen har Filosofiska i Skarpnäck inte haft tid att sätta sig in i vad utredningen faktiskt säger, eller så har de påverkats av Svenskt Näringsliv systematiska skräckpropaganda i frågan.

Det kan mycket väl finnas andra inslag med Reepalu-utredningen som påverkar ideella verksamheter negativt. Men såväl anställda som föräldrar med barn i sådana verksamheter har rätt till korrekt information om hur de skulle påverkas av ett vinsttak, inte osaklig skräckpropaganda. Och de stora riskkapitalbolag som dominerar den privata välfärdssektorn – inklusive lobbyorganisationen Friskolornas riksförbund – måste sluta använda den ideella sektorn som kanonmat i debatten om skatteslöseriet i välfärden.